Odvjetnica Jursetic

POLITIKA PRIVATNOSTI

UVOD

Odvjetnički ured Anja Juršetić registriran je za pružanje odvjetničke djelatnosti na adresi u Zagrebu, Kruge 48, OIB: 45784480218 (dalje: Ured) te ovom Politikom privatnosti (dalje: Politika) korisnicima web stranice, sukladno čl. 12, 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Opća uredba), pruža osnovne informacije o obradi i pohrani osobnih podataka korisnika (posjetitelja) web stranice.

Ova Politika ne odnosi se na obradu osobnih podataka naših zaposlenika, koja podliježe odvojenom skupu pravila.

Pojam „osobni podaci“ odnosi se na sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”). Stoga, radi se o svakoj informaciji kojom se izravno može utvrditi identitet pojedinca ili pomoću koje se može utvrditi identitet pojedinca kao što su ime, osobni identifikacijski broj, poštanska adresa i adresa e-pošte. Utvrđivanje identiteta može biti izravno samom informacijom ili u poveznici s bilo kojom drugom informacijom u našem posjedu ili za koju je izgledno da će doći u takav posjed.

VODITELJ OBRADE PODATAKA

Odvjetnički ured Anja Juršetić djeluje kao voditelj obrade u smislu Opće uredbe te ova Politika privatnosti ima svrhu upoznati posjetitelje naše web stranice o postupcima u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka te navode uvjete korištenja naše web stranice.

KOJI SE OSOBNI PODACI OBRAĐUJU I U KOJE SVRHE

Tijekom redovnog tijeka svog poslovanja, Odvjetnički ured Anja Juršetić prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u vezi s pružanjem pravnih usluga te kako to nalažu zakoni i propisi.

Odvjetnički ured Anja Juršetić obrađuje osobne podatke svojih poslovnih partnera i pružatelja usluga, kao i osobne podatke kao dio postupka zapošljavanja te one koji su prikupljeni u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca.

Posebna pažnja poklanja se prikupljanju i daljnjem obrađivanju samo onih osobnih podataka koji su potrebni u vezi sa svrhama u koje se obrađuju te da se ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Svrha u koju se Vaši osobni podaci prikupljaju:

 • U svrhu pružanja pravnih usluga;
 • U svrhu usklađenosti sa zakonskim obvezama (npr. u slučaju obrade u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca);
 • U svrhu omogućavanja redovnog poslovanja Odvjetničkog ureda Anja Juršetić;
 • U svrhu održavanja poslovne mreže;
 • U svrhu zapošljavanja;
 • Kako bismo obavijestili naše stranke i poslovne partnere o relevantnim novostima ili aktivnostima (npr. u slučaju izmjene važnih propisa);
 • U svrhu kontaktiranja ispitanika, ako je potrebno ili prikladno (primjerice, ako ispitanici imaju upite o našim uslugama);
 • U svrhu upravljanja i održavanja našeg mrežnog mjesta;
 • U svrhu ostvarenja naših tražbina.

PRIMATELJI PODATAKA

Odvjetnički ured Anja Juršetić ne dijeli niti širi osobne podatke, osim kako je drukčije navedeno u ovoj Politici ili kako je drukčije potrebno ili dopušteno važećim zakonima i propisima:

 • Dijelimo, prenosimo ili otkrivamo osobne podatke s nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima), drugim pravnim savjetnicima, sudskim tumačima i/ili suprotnim stranama i njihovim zastupnicima, ako je to potrebno za pružanje naših usluga;
 • Nadalje, možemo dijeliti, prenositi ili otkrivati osobne podatke nadležnim tijelima kako bismo poštovali zakonske zahtjeve, prvenstveno u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca (npr. možda ćemo morati otkriti podatke Financijskom inspektoratu u slučaju sumnjivih transakcija);
 • Također možemo dijeliti, prenositi ili otkrivati osobne podatke nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima) i drugim trećim stranama (npr. drugim pravnim savjetnicima, agencijama za naplatu duga) kako bismo poduzeli mjere predostrožnosti za pravnu odgovornost i/ili ostvarenje naših tražbina;
 • Osim toga, možemo otkrivati osobne podatke našim pružateljima usluga kako bismo omogućili valjano funkcioniranje našeg odvjetničkog društva te zaštitili sigurnost i cjelovitost naših IT sustava i mrežnog mjesta;
 • Ako prenosimo osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora, mi ćemo, kako nalažu važeći zakoni i propisi, osigurati da su prava ispitanika primjereno zaštićena odgovarajućim zaštitnim mjerama kao što su standardne ugovorne klauzule.

VREMENSKI ROK ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Odvjetnički ured Anja Juršetić će čuvati Vaše osobne podatke koliko god je potrebno u svrhe obrade navedene gore te će se to razdoblje razlikovati ovisno o određenoj svrsi.

Primjerice, prema važećem Zakonu o odvjetništvu dužni smo čuvati spise predmeta u kojima smo pružali pravne usluge našim strankama 10 godina nakon zastupanja. Isti rok primjenjuje se na čuvanje dokumentacije prikupljene u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca. Slično, bilo koja računovodstvena dokumentacija mora se čuvati na razdoblje od 11 godina.

Nakon što osobni podaci više ne budu potrebni u svrhu u koju su prikupljeni, uništit ćemo ili anonimizirati te osobne podatke tako da više ne budu u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika.

KOLAČIĆI

Kako bi se osigurao ispravan rad web stranice Odvjetničkog ureda Anja Juršetić, ponekad na Vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Radi se o maloj tekstnoj datoteci koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web mjestu. S pomoću kolačića web mjesto pamti Vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica.

Web stranica Odvjetničkog ureda Anja Juršetić koristi samo „funkcionalne kolačiće“ koji su nužni za ispravan rad web stranice.

EU pravo ne zahtijeva Vašu privolu za ovu vrstu kolačića.

KONTAKT OBRAZAC

Odvjetnički ured Anja Juršetić putem kontakt obrasca prikuplja određene osobne podatke kada nam se želite obratiti s nekim upitom, otvorenom molbom za posao ili općenito kontaktirati nas.

Osobnim podacima iz otvorenih molbi za posao ima pristup samo ovlaštena osoba – odvjetnica Anja Juršetić, koja Vaše upite obrađuje u svrhu povratnog kontaktiranja te eventualnog zapošljavanja. Podaci se čuvaju u trajanju do 2 (dvije) godine od dana zaprimanja upita, kako bismo u slučaju potrebe mogli kontaktirati određene kandidate.

SVRHE, PRAVNI TEMELJ OBRADE I MOGUĆE POSLJEDICE NEDAVANJA OSOBNIH PODATAKA

Kada dajete Vaše osobne podatke Odvjetnički ured Anja Juršetić će ograničiti obradu istih za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ove Politike. Obrada Vaših Osobnih podataka uključuje:

(i) poduzimanje koraka po Vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. odgovaranje na Vaša pitanja i komentare, ispunjavanje Vaših zahtjeva, slanje ponude, zaprimanje ponude, komuniciranje s Vama, obrađivanje otvorene molbe ili prijave za posao),

(ii)- istraživanje sumnje na prijevaru, uznemiravanje, fizičku prijetnju ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila Stranice ili prava trećih strana; ili istraživanje bilo kakvog sumnjivog ponašanja koje smatramo nepristojnim,

(iii) pridržavanje zakonske obveze kojoj Odvjetnički ured Anja Juršetić podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, drugim propisom ili sudskim nalogom),

(iv) za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavom, obranom ili ostvarivanjem zakonskih prava.

Davanje Osobnih podataka za gore navedene svrhe od (i) do (iv) je dobrovoljno, ali bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti Odvjetnički ured Anja Juršetić da s Vama sklopi ugovor, da odgovori na Vaše zahtjeve, da Vam pruži pravne usluge, da zaprimi i obradi Vašu prijavu i da se pridržava pravnih obveza kojima Odvjetnički ured Anja Juršetić podliježe.

VAŠA PRAVA PREMA PROPISIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Osim ako se na njih ne primjenjuju iznimke prema važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka, ispitanici imaju sljedeća prava u pogledu svojih osobnih podataka koje Odvjetnički ured Anja Juršetić obrađuje:

 • Pravo od nas ishoditi potvrdu u vezi s time obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na dotičnog ispitanika ili ne te ako je to slučaj, pristup takvim osobnim podacima („Pravo ispitanika na pristup“);
 • Pravo zahtijevati da ispravimo ili dopunimo bilo koje osobne podatke ako se otkrije da su netočni ili nepotpuni („Pravo na ispravak“);
 • Pravo zatražiti brisanje osobnih podataka ako više nisu nužni u svrhe u koje Odvjetnički ured Anja Juršetić obrađuje iste podatke („Pravo na brisanje“);
 • Pravo da u bilo kojem trenutku povuče privolu ako se obrada odvija na temelju privole;
 • Pravo zatražiti da Vam Odvjetnički ured Anja Juršetić pruži Vaše osobne podatke te, ako je moguće, izravno prenese te podatke drugom voditelju obrade, ako je primjenjivo („Pravo na prenosivost podataka“);
 • Pravo zatražiti ograničenje daljnje obrade, ako je primjenjivo („Pravo na ograničenje obrade“);
 • Pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, ako je primjenjivo („Pravo na prigovor“);
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu.

U slučaju da ispitanici odluče ostvariti jedno od gore navedenih prava, Odvjetnički ured Anja Juršetić će bez nepotrebnog odgađanja postupiti na zahtjev stranke. Također ćemo ispitanicima pružiti informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Obavijestit ćemo ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. Te informacije se pružaju bez naknade.

Ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, zadržavamo pravo naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti ili postupanje po zahtjevu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

UPITI VEZANI UZ ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Kako biste ostvarili sva relevantna prava, poslali upite ili pritužbe, molimo kontaktirajte nas prvo na:

Odvjetnički ured Anja Juršetić

Kruge 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385 99 481 73 73

E-mail: info@odvjetnica-jursetic.hr