Odvjetnica Jursetic

Usluge

Zastupanje pred sudovima i drugim nadležnim tijelima

Alternativno rješavanje sporova

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama

Dubinska analiza (due diligence) nekretnina

Postupci upisa u katastar i zemljišne knjige

Razvojni projekti

Kupnja i prodaja nekretnina

Zakupni odnosi

Zastupanje klijenata prilikom svih vrsta zemljišnoknjižnih upisa

Osnivanje društava po principu „ključ u ruke“

Osnivanje društava, podružnica i predstavništava

Pravna dubinska analiza (due diligence)

Statusne promjene društava

Zastupanje u radnim sporovima poslodavaca i radnika

Menadžerski ugovori

Izrada radno-pravnih akata

Rad stranaca

Zastupanje u postupcima pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo

Zastupanje u postupcima zaštite autorskih prava i intelektualnog vlasništva (zaštita patenata, žigova, industrijskog dizajna i zaštićenih biljnih sorti)

Sastavljanje autorsko-pravnih i licencnih ugovora

Zastupanje u postupcima objava demantija te ispravka netočnih informacija u medijima

Zastupanje u medijskim sporovima

Boravak stranaca (kratkotrajni, privremeni i stalni boravak)

Stjecanje hrvatskog državljanstva

Vize

Putne isprave

Zastupanje klijenata u ovršnim postupcima

Stečajevi i predstečajne nagodbe

Prisilna naplata

Europski ovršni nalog

Priprema odštetnih zahtjeva

Naknada štete proizašle iz ugovornog odnosa

Naknada štete proizašle iz izvanugovornog odnosa

Naknada štete proizašle iz radnog odnosa

Analiza i procjena rizika

Ugovorno smanjenje i otklanjanje rizika

Tumačenje ugovora i pregovaranje u interesu klijenta

Strukturiranje složenih ugovornih odnosa

Zaštita potrošača

Obratite nam se s punim povjerenjem.